องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

ตรวจรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบจาง หมู่ที่ 6

2019-07-10 10:29:56 อ่าน 495 ครั้ง

 

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก 

ได้ร่วมกันตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมด้วยยางธรรมชาติ) ถนนสายหลักบ้านสบจาง

หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง