องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ การใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ( 02/04/2020 )
ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 ( 02/04/2020 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ( 22/01/2020 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ( 14/01/2020 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 09/12/2019 )
ตรวจรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ( 10/07/2019 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 01/05/2019 )
ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ ( 05/04/2019 )
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( 04/04/2019 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 01/04/2019 )
ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 ( 07/02/2019 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ( 25/12/2017 )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า วัน เวลา และสถานที่สอบ ( 18/12/2017 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 20/11/2017 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ( 23/11/2017 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ( 13/11/2017 )
ประชาสัมพันธ์ การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ( 21/09/2017 )
1