องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

วัดนาสัก

2017-09-18-23:58:40 อ่าน 403 ครั้ง

วัดนาสัก อยู่ในหมู่ที่ ตำบลนาสัก เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลนาสัก มีโบถส์เป็นที่ประกอบศาสนพิธี มีศิลปะที่มีความสวยงามจำลองพระธาตุทั้ง12 ราศีและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาอายุกว่า1,000 ปีไว้เพื่อให้ศาสนิกชนได้สักการะบูชา