องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

ภาพเขียนสีดอยผาตูบ

2017-09-19-09:41:30 อ่าน 756 ครั้ง

ภาพเขียนสีดอยผาตูบ มีอยู่หลายภาพ ส่วนใหญ่ถูกน้ำปูนไหลลงมาทับทำให้ภาพดูไม่ชัดเจน และไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นภาพอะไร แต่ภาพที่สามารถสังเกตุได้ คือ ภาพเขียนสีรูปคล้ายลิงมีหาง สัตว์สี่ขาหางยาวแต่ส่วนหัวถูกกะเทาะออกไป และรูปคล้ายกากบาท

 

 

 

สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นแห่งประกอบกิจกรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาจจะเกี่ยวกับพิธีกรรมในวาระสำคัญของชุมชน ซึ่งภาพเขียนสีดอยผาตูบแห่งนี้น่าจะมีอายุในช่วง 3,000 - 7,000 ปีมาแล้ว