องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักได้ร่วมกัน ปลูกต้นดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

2017-10-02 09:47:15 อ่าน 384 ครั้ง

เมื่อวัน 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักได้ร่วมกัน ปลูกต้นดอกดาวเรือง ณบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักเพื่อเป็นการ ร่วมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยคาดว่าอีกภายใน 2 สัปดาห์ต้นดอกดาวเรืองที่ปลูกนี้ จะออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองอร่ามสวยงามอย่างแน่นอน... ...ปลัดสิริพงศ์....