องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2017-09-21 13:46:35 อ่าน 573 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก