องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ

2019-04-05 14:30:00 อ่าน 208 ครั้ง

ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ

 

        - ถังสีเขียว (ขยะเปียก : มูลฝอยย่อยสลาย) รองรับขยะเศษอาหาร ที่ย่อยสลายได้เร็ว เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
        - ถังสีเหลือง (ขยะแห้ง : มูลฝอยที่ยังใช้ได้) รองรับขยะที่สามารถ นำมารีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
        - ถังสีแดง (ขยะอันตราย : มูลฝอยอันตราย) รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะ บรรจุสารอันตรายต่างๆ
        - ถังสีน้ำเงิน (ขยะทั่วไป) รองรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ รีไซเคิลยาก แต่ไม่เป็นพิษ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูปถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหารโฟมเปื้อนเศษอาหาร ฟอยล์เปื้อนเศษอาหาร