องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

2017-12-08 14:50:00 อ่าน 273 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ