องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุตำบลนาสักในรุ่นที่ 2

2017-09-21 11:06:12 อ่าน 370 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก...ได้จัด พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุตำบลนาสักในรุ่นที่ 2 จำนวน 90 คน

 

โดยได้รับเกียรติจาก...

นายอำเภอแม่เมาะ มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร 

 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก