องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก สายด่วน โทร 1669

 

ทาง กู้ภัย อบต.นาสัก มีโลงศพบริจาค "ฟรี"  (ใด้รับความอนุเคราะห์จากวัดท่าโทก) สำหรับผู้เสียชีวิตที่ยากจน

 

รับบริจาค โรงศพ หรือ ผ้าขาวห่อศพ เพื่อสาธารณะกุศล


เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินประจำ อบต.นาสัก

นายอาทิตย์ ล้านบุญมี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับต้น

เบอร์โทรติดต่อ : 097-9203744

นายวสันต์ แก้วจิตคงทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับต้น

เบอร์โทรติดต่อ : 087-8230239

นายนาวิน อินทร์บุหรั่น

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับต้น

เบอร์โทรติดต่อ : 086-4214757

นายวิพง ลังกาวงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับต้น

เบอร์โทรติดต่อ : 081-0291345