องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

อบายมุข 6

2017-09-25 10:56:52 อ่าน 1360 ครั้ง

24 ตุลาคม 2556

 

          หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศขึ้นภาษีสุราไปแล้ว จากการเฝ้าสังเกตุพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในตำบลแห่งนี้สักเท่าไหร่ หากจะพูดกันให้ชัดลงไปก็คือ กลุ่มที่นิยมชมชอบการดื่มสุราก็ยังคงดื่มต่อไป คล้าย ๆ กับว่าสุราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเสียแล้ว เรื่องนี้มองผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้ามองกันให้ลึกไปแล้วค่อนข้างจะเป็นปัญหาและถ้าไม่แก้ไขเสียแต่ตอนนี้ปัญหาเรื่องสุราจะทวีความรุนแรงขึ้น ทางราชการได้ออกมารณรงค์ให้งดดื่มสุราในงานศพก็พอช่วยได้บ้าง แต่ถ้าเป็นงานมงคลแล้วต้องมีสุราเป็นของคู่กัน คนที่มีเงินซื้อก็ซื้อกันไป รัฐก็มีรายได้ในทางวิชาการเราเรียกว่าภาษีบาป (SIN TAX) และในจำนวนเงินภาษีของท้องถิ่นนี้เงินก้อนใหญ่จำนวนหนึ่งก็มาจากภาษีบาปนี้

 

 

          ค่านิยมในการดื่มสุรานอกจากจะมีในหมู่ประชาชนแล้ว ยังนิยมในหมู่ผู้ใช้แรงงาน เคยมีการสำรวจพบว่ารายได้กว่าครึ่งหนึ่งถูกนำไปซื้อสุรามาดื่ม จนกลายเป็นคำพูดที่ว่า ยิ่งใช้แรงงานมากก็ยิ่งดื่มสุรามาก เป็นของคูกัน เกิดปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่าย ค่านิยมในการดื่มสุรานี้ยังมียู่ในหมู่ข้าราชการและบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย บางคนดื่มจนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือ ผู้ที่ดื่มสุราจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ นอกจากนี้ข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มอายุของผู้ที่ดื่มสุรามีแนวโน้มอายุน้อยลงและจัดอยู่ในกลุ่มเยาวชน เป็นเหตุของการวิวาทสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 

          การดื่มสุราในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น 1 ในอบายมุข 6 ท่านทราบหรือไม่ครับว่า อบายมุข 6 นั้นมีอะไรบ้าง อบายมุข 6 เป็นเหตุที่ให้งานไม่สำเร็จหรือขาดประสิทธิภาพ มีดังนี้คือ

          1. ดื่มนํ้าเมา ไม่ว่าจะเป็น เหล้าชนิดใด เบียร์ ไวน์ ของหมักที่มีแอลกอฮอล์

          2.เที่ยวกลางคืน ทำให้มีเวลาพักผ่อนนอนหลับน้อยลง เสียสุขภาพ

          3. ดูการละเล่นเป็นนิจ ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่อยากทำงาน

          4. เล่นการพนัน คนที่ติดการพนันจะไม่สนใจทำงาน จิตใจฝักใฝ่แต่การพนัน สูญเสียเงินทองที่หามาได้

          5.คบคนชั่วเป็นมิตร คนชั่วย่อมชักนำไปในทางที่เสื่อมเสีย ชักชวนให้ละเว้นงาน

          6.เกียจคร้านในการทำงาน เมื่อคนเราเกียจคร้านก็ไม่ทำงาน งานก็คั่งค้าง งานไม่สำเร็จเสียหาย

 

          ดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่า อบายมุข 6 คืออะไร ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ควรจะนำคำสอนมาปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และส่วนรวมต่อไป อย่าได้เป็นเพียงแค่ใช้ชื่อว่าชาวพุทธเท่านั้น แต่ต้องห่างไกลจากกิเลสและอบายมุขด้วย

 

คชสีห์
(25 10 2013 | 11:42:10)