องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

สามศรัทธา

2017-09-25 12:47:46 อ่าน 1044 ครั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2557

 

         ในยุคสมัยที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยังต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของปลัดฯ ทุกคน ที่จะเข้ามาสู่สถาบันแห่งนี้ให้ได้ พวกเราต่างตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะมีหนังสือเรียกตัวเข้ารับการฝึกอบรม การอบรมแต่ละรุ่นจำกัดจำนวนประมาณไม่กิน 70 คน ในขณะที่ ปลัด อบต. ทั่วประเทศมีประมาณ 6,000 คน ใครได้รับหนังสือเรียกตัวต่างยินดีปรีดา บางคนถึงกับจัดงานฉลองก่อนส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมเลยก็มี ผมโชคดีได้อบรม รุ่นที่ 40 มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับหนังสือเรียกตัวไปอบรม ต้องลงทุนซื้อเสื้อผ้าใหม่ (ต้องแต่งฟอร์ม) ชุดพละ รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ แต่ทุกคนก็เต็มใจ... จัดไป

 

 

          ที่วิทยาลัยการปกครอง การฝึกอบรมหลักสูตร ปลัด อบต. นี้ มีระยะเวลาการฝึกประมาณสามสัปดาห์ ค่าฝึกอบรม รวมค่าที่พัก อาหารสามมื่้อต่อวัน และค่าศึกษาดูงาน เป็นเงิน 15,555 บาท (ประมาณ 15 ปี ที่แล้ว) การฝึกอบรมค่อนข้างจะลำบากและเข้มงวดกว่าในสมัยนี้ เพราะขณะนี้ ทางท้องถิ่นเรามี "สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น" ซึ่งมีสภาพความป็นอยู่ อาหารการกิน ห้องพัก ห้องเรียน ฟิตเนส ศูนย์อินเตอร์เน็ต ที่หรูหราและสะดวกสบายกว่ามาก

 

          มีอยู่วิชาหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ อาจารย์สุเมธ แสงนิ่มนวล ในวิชา "ภาวะผู้นำ" สิ่งที่ผมยังจำได้ขึ้นใจมาจนถึงทุกวันนี้คือ อาจารย์สอนในเรื่องของความศรัทธา อาจารย์สอนว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องประกอบด้วยสามศรัทธาดังนี้

          1. ศรัทธาต่อตัวเอง หมายถึง การไม่ดูถูกตัวเอง แต่ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างไม่ย่อท้อ

          2. ศรัทธาต่อหน่วยงาน หมายถึง คนเราเมื่อทำงานอยู่ในองค์กรใด ๆ ก็ตาม ต้องมีความรัก ความปรารถนาดีต่อองค์กรของตน เชื่อมั่นในองค์กรของตน รักในงานที่ตนทำในองค์กรนั้น ๆ เชื่อมั่นว่าองค์กรของตนมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้ากว่าองค์กรใด

          3. ศรัทธาต่อผู้ร่วมงาน หมายถึง เมื่อเราเข้ามาทำงานในองค์กรแล้ว เราจะต้องได้พบปะกับผู้ร่วมงาน มากบ้าง น้อยบ้าง ก็ตามแต่ขนาดขององค์กร เมื่อเรามีผู้ร่วมงานเราต้องให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานทุกระดับ ทุกตำแหน่ง มีความสำคัญเท่ากัน เพราะฉะนั้น จะต้องไม่ดูถูกภูมิปัญญาของผู้ร่วมงาน แต่ตรงกันข้ามกลับจะต้องให้ความสำคัญและรับฟังทุกความเห็น ตลอดจนให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานทุกคน

 

          สามศรัทธานี้ผมได้นำมาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติตลอดเวลาที่รับราชการมาจนถึงปัจจุบันตามสภาพการณ์ อย่างไรก็ตามการที่จะประสบความสำเร็จนั้น ก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำของปัจเจกชนที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

 

          สำหรับคนที่กำลังทำงานอยู่ทุกระดับที่กำลังสับสนและงงงันอยู่กับหน้าที่การงานอยู่ในขณะนี้ ลองนำหลักสามศรัทธาของ อาจารย์สุเมธ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติหรือข้อคิดในการทำงาน ก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับ

 

คชสีห์
(02 07 2014 | 15:07:59)